לקביעת פגישת ייעוץ עם מומחה פיננסי: 054-5702070
קרנות בערבות מדינה

Layer 1

הקרן מסייעת ליזמים, לפיתוח כלכלי וליצירת מקומות עבודה. הקרן בערבות מדינה נוסדה על ידי ממשלת ישראל באמצעות משרד התמ"ת ומעניקה הלוואות לצרכי הון חוזר והשקעות בהיקף של החל מ 100,000 ש"ח ועד 8 מיליון ש"ח. היא מופעלת על ידי בנק אוצר החייל, בנק הפועלים, בנק מזרחי טפחות ובנק מרכנתיל דיסקונט.

להלוואות הללו תנאים נוחים במיוחד בעת ההחזרה – פריסה ארוכת טווח וריבית נוחה, כאשר המדינה משתתפת באופן משמעותי בערבות – במטרה להקל על פיתוחם של עסקים קטנים ובינוניים, מתוך הבנת המשמעות הכלכלית של צמיחת עסקים קטנים במשק.

תהליך הגשת הבקשה להלוואה בערבות המדינה כרוך בלא מעט ניירת ובירוקרטיה, החל מתהליך הגשת המסמכים ועד לאישור סופי של ההלוואה על ידי הוועדה המאשרת. מאקרו פיננסים דואגת לפשט את התהליך עבור כל לקוח, ולהפוך אותו לנכון ויעיל.

המדינה מגבילה את הבנקים לתנאים הבאים:

היקף הלוואה

החל מ 100,000 ש"ח עד 8 מיליון ש"ח

תקופת הלוואה

עד 60 חודשים, כולל גרייס של עד 6 חודשים

ריבית והצמדה

על בסיס פריים

בטחונות

עד 25% מהיקף ההלוואה

כיצד מגישים בקשה

בדיקה ראשונית והכנת  תכנית עסקית בקשת מימון  ע"פ כללי הקרן באמצעות מאקרו פיננסים

הערות

הלוואה עד 500,000 ש"ח לעסקים עם מחזור של עד 6.25 מיליון ₪.
הלוואה עד 8% מהמחזור לעסקים עם מחזור גבוה מ 6.25 מיליון ש"ח.

ערוצי הסיוע לעסקים קטנים

 •  הלוואות להון חוזר לעסקים בצמיחה אשר סובלים מפער תזרימי
 • הלוואות במסלול השקעות להקמת עסקים חדשים ולהרחבת עסקים קיימים
 • הלוואות להון חוזר לעסקים קטנים אשר נמצאים בקשיי תזרים
 • הלוואות לסיוע להקמת עסקים קטנים חדשים או להרחבת עסקים קיימים

תנאי הסף של הקרן

 •  מחזור שנתי: עד 100 מיליון ₪
 • העדר חובות לרשויות מס
 • חשבונות של העסק או מי מבעליו אינו מוגבל/מעוקל
 • קהל היעד: יזמים ובעלי עסקים
 • במסלול ההשקעות נדרשת השקעת הון עצמי של 20% מסך תוכנית ההשקעה
 • ריבית: עד פריים + 3.5%
 • תקופת החזר: עד 5 שנים
 • בטחונות: 70% מהערבות ניתנת על ידי המדינה
 • הבנקים עשויים לדרוש מהלווים ביטחונות עבור היתרה של עד 25% מגובה ההלוואה
 • ערבויות אישיות של הבעלים

למי זה מתאים:

 •  עסקים בהקמה
 • השקעה או פיתוח של עסקים קטנים ובינוניים
 • מימון פערי הון חוזר של עסקים קטנים ובינוניים

למה מאקרו פיננסים:

מייצגים את הלקוח בשפה הבנקאית

השפה הבנקאית היא מורכבת ויש לה כללים משלה, זו הסיבה שלבנקים ולקרנות השונות נוח לעבוד עם יועצים עסקיים שמבינים את השפה ומדברים על פי הכללים המקובלים בתחום. יועצי מאקרו ידגישו נקודות שחשוב לבנק לבחון וישכילו להשתמש בשפת הבנקים. הגשת בקשה להלוואה ללא יועץ, מסוכנת עבור בית העסק. די בניסוח שגוי של אחד הסעיפים בבקשה, כדי שהבנק יצמצם את הפוזיציות. לא רק שבעל העסק לא השיג את המימון המבוקש, אלא גם מסגרות האשראי הקיימות עלולות להצטמצם.

בוחנים מראש את פוטנציאל הזכאות למימון

כבר בשלב הראשוני עורכת מאקרו פיננסים מבדק האם בית העסק יעמוד בקריטריונים של הקרן לקבלת ההלוואה. לשם כך נדרשים דוחות עסקיים כגון מאזן בוחן, דוחות רווח והפסד, דוחות עסקיים ודוחות בנקאים. כך ימדדו יועצי מאקרו באופן מיידי האם בית העסק הוא זכאי פוטנציאלי למימון.

מגישים רק בקשות שמשיגות מימון

מאקרו פיננסים תסרב לייצג לקוח במידה והעסק ממונף והיכולות לקבל אשראי מוצו. כך יוכל כל בית עסק להיות בטוח, שעבודה עם מאקרו פיננסים אכן תשיג לו את המימון הדרוש.