לקביעת פגישת ייעוץ עם מומחה פיננסי: 054-5702070

מחשבוני משכנתא

מחשבוני המשכנתא של מאקרו פיננסים מאפשרים לבחון את תנאי התשלום, תוך התחשבות במגוון משתנים. לדוגמה, חישוב עליית או ירידת המדד והשפעתו על התשלום החודשי וכן על סך כל התשלום.
המחשבון מתחשב במגוון מסלולי תשלום. תוכלו לשחק עם הפרמטרים כדי לזהות איזה מהם משמעותי יותר וכדאי יותר להתמקח עליו מול הבנקים, ומה משפיע פחות על ההחזר שלכם, וממילא פחות משמעותי.

  • מחשבון שפיצר
  • מחשבון קרן שווה
  • מחשבון גרייס חלקי
  • מחשבון גרייס מלא
  • מחשבון בלון

לוח שפיצר הוא לוח הסילוקין השכיח ביותר בתחום ההלוואות. לפי שיטה זו משלמים תחילה את הריבית ושאר התשלום מופנה להפחתת סכום הקרן. בהמשך, ככל שהקרן הולכת ופוחתת כך גם תשלום הריבית הולך וקטן. עד שבמחצית תקופת ההלוואה המצב מתהפך והתשלום העיקרי מתוך ההחזר החודשי הינו הקרן. השיטה מאפשרת לשלוט בסכום פירעון קבוע, ומגדילה את רווחיות הבנק מהריבית.

מחשבון קרן שווה משקף חישוב קבוע של החזר הקרן. מרכיבי ההחזר החודשי מחושבים כך שסכום ההחזר החודשי על הקרן הינו קבוע לאורך כל תקופת ההלוואה וסכום ההחזר החודשי על הריבית משתנה ויורד לאורך תקופת ההלוואה.

אי יכולת החזר של הלוואה בתקופה מסוימת מאפשרת הגשת בקשה לגרייס. כלומר, דחייה זמנית של פרעון ההלוואה. הלוואה המקבלת אפשרות לגרייס חלקי, מאפשרת באותה תקופה החזרי ריבית בלבד ללא החזרי הקרן. התשלומים הבאים ייפרסו מחדש כך שיכילו את תשלומי הקרן שהוחסרו.

אי יכולת החזר של הלוואה בתקופה מסוימת מאפשרת הגשת בקשה לגרייס. כלומר, דחייה זמנית של פרעון ההלוואה. הלוואה המקבלת אפשרות לגרייס מלא, מאפשרת באותה תקופה דחיית החזר מלא. התשלומים הבאים ייפרסו מחדש כך שיכילו את תשלומי הקרן והריבית שהוחסרו.

הלוואות בלון מוענקות לתקופות זמן קצרות יחסית, ומוגדרת כהלוואת גישור הניתנת לתקופה מסוימת. הלוואת בלון מאפשרת פירעון של סך כל הקרן בסוף תקופת ההלוואה, כשבמשך כל התקופה מתבצע התשלום עבור הריבית בלבד.

ש"ח
שנים
%
%
  תשלום התחלתי תשלום מחושב לפי המדד
סה"כ החזר
סה"כ רביות וכו'
החזר חודשי
סה"כ החזר
1.42
המומחים של מאקרו פיננסים ישמחו לעזור לך בהקטנת גובה המשכנתא